GL Davies a’i Fab

Helo a chroeso i’n gwefan

Rydym yn gwmni o seiri ac adeiladwyr teuluol sydd ag enw da ac wedi bod yn masnachu yn ardal Dolgellau ers 1978.

Mae G L Davies a’i fab yn ymwneud â phob math o waith coed, adeiladu a thoeon, sy’n cynnwys polyroof, toeon llechi neu deils traddodiadol, ceginau, ystafelloedd ymolchi, addurno, drysau, ffenestri, ystafelloedd haul, estyniadau, adeiladau newydd a phob math o waith adeiladu cyffredinol.

Rydym yn gwbl barod i ddarparu geirda gan ein cwsmeriaid ac rydym yn hapus i sgwrsio â chi am unrhyw waith adeiladu neu waith coed sydd ei angen arnoch. Mae ein hamcan brisiau ar gael yn rhad ac am ddim.

Cysylltwch am amcan bris