Cwmni o seiri ac adeiladwyr teuluol

Ein Hanes

Rydym yn fusnes teuluol sydd wedi bod yn masnachu yn ardal Dolgellau ers 1978. Sefydlodd Gron Davies y cwmni gyda’r enw G L Davies Saer ac Adeiladwr ac yn 2006 fe newidiwyd yr enw i G L Davies a’i fab, pan ddaeth Elfyn yn bartner yn y busnes.

Fel cwmni bychan mae gennym enw da yng Ngwynedd am bob math o waith adeiladu, gwaith coed a thoeon, sy’n cynnwys polyroof, toeon llechi neu deils traddodiadol, ceginau, ystafelloedd ymolchi, addurno, drysau, ffenestri, ystafelloedd haul, estyniadau, adeiladau newydd a phob math o waith adeiladu cyffredinol.

Ein hethos yw y gallwn gyda thîm bychan o staff ymroddedig a lleol sicrhau gwaith o’r safon uchaf posibl er mwyn gwarantu eich bod chi, y cwsmer, yn cael y canlyniad gorau posibl. Os hoffech eirda gan ein cwsmeriaid, peidiwch oedi cyn cysylltu â ni a byddwn yn falch iawn o’i darparu.

Gron Davies

Gron Davies

Company Role

Elfyn Dafydd

Elfyn Dafydd

Company Role

Team Member 1

Team Member 1

Company Role

Gron Davies

Gron Davies

Company Role

Elfyn Dafydd

Elfyn Dafydd

Company Role

Team Member 1

Team Member 1

Company Role