Llun i Sadwrn
8:00 yb – 5:30 yh.

Y Siop

Oriau Agor

Llun i Sadwrn
8:00 yb – 5:30 yh.

Gwybodaeth

Mae’r siop wedi ei leoli ar stad ddiwydiannol Marian Mawr yn Nolgellau, a fe’i hagorwyd ym mis Ebrill eleni. Mae croeso cynnes i gwmniau lleol yn ogystal a’r cyhoedd.

Stoc

  • Nwyddau trydanol
  • Cyflenwadau plymio
  • Offer llaw Ox
  • Sgriwiau Spax
  • Siliconau, gludyddion ac ireidiau
  • Hoelion a ffitiadau (TIMco)
  • Gwydr wedi torri i faint
  • Unedau gwydr dwbl (i’w archebu)